DUTCHAP BV

"Meer kennis, minder kosten"

Filtratie

Dutchap ontwerpt, engineert en produceert filtratiesystemen, filters, filterelementen en filtermedia. Kenmerkend voor Dutchap is de toepassing van selectieve filtratie. Voordelen zijn lager energieverbruik, lagere drukvallen en langere standtijden, leidend naar mindere kosten en meer kennis.

Prototype sensorfilter gereed

06-02-2013

Het prototype van de behuizing voor het sensorfilter is op schaal gereed.

Start productie prototype

16-01-2013

De productie van het prototype voor het helderbierfilter is gestart in samenwerking met de "Twentse Bierbrouwerij".

3D-Printer

12-12-2012

Aankoop van een 3D-printer door zusterbedrijf Kleizen Modelmakerij BV. Aanvang studie van filter-prototyping met behulp van een 3D-printer.